KONTAKTY

Reklama Angyal
Dukelská 978
017 01 Považská Bystrica
napíšte nám
Tel./fax: 00421 (0)42 432 32 00

NAJPREDÁVANEJŠÍ

REKLAMA ANGYAL

www.angyal.sk

--------------------------------------------

 


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

Dodanie tovaru

- Dodanie tovaru trvá do 7 pracovných dní. Pokiaľ by tovar nebol k dispozícii u dodávateľa bude zákazník informovaný emailom o predĺžení dodacej doby.
- ku každej objednávke bude priložený daňový doklad – faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe a tiež pre uplatnenie záručného servisu.
- pokiaľ si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov, budú mu doručené jednorázovo pričom ich dodacia lehota zodpovedá produktu s najdlhšou dodacou lehotou.
- predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a taktiež za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.
- zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou.
- pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte predávajúceho !
- ak si zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti, tovar mu bude opakovane po skontaktovaní zaslaný na jeho náklady.
- kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. 

Odstúpenie od zmluvy

Ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu.  Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

Kontaktujte nás prostredníctvom emailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí.
Tovar zašlite späť na našu adresu uvedenú v kontakte.
Tovar zašlite kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
Tovar musí byť v pôvodnom (nepoškodenom) obale.
Tovar nesmie byť použitý.
Tovar nesmie byť poškodený.
Spolu s tovarom musia byť poslané všetky listiny, ktoré kupujúci obdŕžal pri kúpe.
- Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Náklady spojené zo zaslaním tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.
- pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po obdržaní tovaru.
- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu Angyal sa zaväzuje, že osobné údaje svojich zákazníkov, získané prostredníctvom zákazníckych účtov či v objednávke, neposkytuje tretiemu subjektu.
Registráciou v internetovom obchode obchod.reklama-angyal.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácii o Vás a vašich nákupoch a taktiež súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky.

ZTBlNWFm